Vastuullista hankintaa

Alestan toiminnan fokus on vastuullisessa hankinnassa – toimittajaverkon analyysissä ja kilpailuttamisessa
Toteutamme puolueettomia kilpailutuksia yrityksen epäsuorien hankintojen osalta;

– Yrityksen partnereiden vastuullisuuden tarkastelun, raportoinnin ja parantamisen
– Hankinnan kertaprojektit (kilpailutus, toimittaja-analyysit, organisaation auditoinnit, koulutus …)
– Jatkuvat hankintapalveluja (sopimussalkun hallinta, toimittajien hallintapalvelut, analysointipalvelut, hankintojen & työkalujen ulkoistus)
– Valmiin kilpailutetun sopimussalkun, jossa usean asiakkaan ostovolyymi yhdistyy – tuoden vuosittaisia jatkosäästöjä salkussa mukana oleville

Varmistamme onnistuneen lopputuloksen suorittamalla tarvittaessa kilpailutusprojektin lisäksi käyttöönoton, sopimusvalvonnan ja kuukausittaisen hallintapalvelun
Vertikaalinen ostorengaspalvelu – jossa ostaja tarjoaa toimittajilleen mahdollisuuden säästöihin hyötyen itse alempina hankintakustannuksina
Kokemukseen perustuva vankka ammattitaito – vuosikymmenten osaaminen hankinnoista, ostamisesta useilta eri toimialoita ja vertikaaleista

Tyypillisiä kilpailutettavia epäsuoran hankinnan alueita

Toimiston IT-palvelut
Dataverkot
Puhelin- & dataliittymät
Business IT palvelut
Hosting & pilvipalvelut
Konsulttipalvelut
Lakipalvelut
Terveyspalvelut
Rekrytointi- palvelut
Autoleasing

VASTUULLISUUS

Hankinnan vastuullisuudella on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastuullisuus on suomalaisen liiketoimintamme perusta – yksi arvoistamme.  
Jokainen yritys määrittelee itse, miten vastuullisuus näkyy heidän toiminnassaan. Usein tähän sisältyy vastuullisuus asiakkaista, kumppaneista, henkilöstöstä, ympäristöstä, turvallisuudesta, taloudesta ja hankinnoista osana yrityksen toimintaa.

Alesta pystyy auttamaan erityisesti yrityksen partnereiden toiminnan vastuullisuuden varmistamisessa, jolla pyritään varmistamaan yrityksen arvojen ja määrittelemän vastuullisuuden toteutuminen myös sen partnereiden kautta. 
Vastuullisuus on osa meidän kaikkien jokapäiväistä toimintaa! Tutustu siis meidän vastuullisuus DD-palveluumme – josta on hyötyä sekä oman yrityksesi että partnereiden kannalta.

Palvelut

Vastuullinen toiminta ei ole riippuvaista yrityksen koosta tai toimialasta. Vastuullisuus yritystoiminnassa on välttämättömyys

Vastuullisen hankinnan palveluilla pyritään varmistamaan, että yrityksen partneriverkosto toimii vastuullisesti ympäristön, sosiaalisen, eettisen ja taloudellisen vastuun näkökulmasta. Tämä pitää sisällään seuraavia osa-alueita;

• Yrityksen vastuullisuustavoitteiden määrittely
• Vastuullisuustavoitteiden sisällyttäminen liiketoimintasuunnitelmiin
• Olennaisuus- ja sidosryhmäanalyysit
• Arvot ja hyvän hallinnon periaatteet
• Hankintaketjun vastuullisuuden arviointi ja varmistaminen
• Partneriverkoston vastuullisuusanalyysi
• Yrityskaupan vastuullisuustarkastus
Vastuullisuusanalyysin tavoitteena on vastuullisten partnereiden valinta ja partnereiden kanssa tehtävän yhteistyön vastuullisuuden kehittäminen.

Vastuullisuusanalyysi kautta yritys voi ulkoistaa haluamansa osan partnereidensa vastuullisuuden varmentamisesta

Jos sinulla on yksi tai useampi hankinnan osa-alue, jonka haluat kilpailuttaa – niin kertakilpailutuksella saat tehokkaasti ja vaivattomasti kilpailutettua hankintsopimukset ja säästöt käyttöösi.

HALUTUN HANKINTA-ALUEEN KERTAKILPAILUTUS
– Valittujen alueiden kilpailuttaminen yrityksen puolesta
– Kilpailutusten keskimääräinen säästö yli 25%
– Kolme eri räätälöityä yrityskokoluokkaa suuri – keskisuuri – pieni – riippuen hankintatarpeesta

UUDEN HANKINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN
– Uuden strategisen toiminta-alueen rakentaminen ja kilpailuttaminen yrityksen puolesta
– Esim IT kokonaisuuden neuvottelut ja hankinta

VALMIIT KILPAILUTUKSET
– Sopii erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille
– Asiakas valitsee valmiin, Alestan jo kilpailuttaman tuote-alueen käyttöönsä ja saa näin saman tien hyödyn säästöstä
– Nopea ja tehokas tapa ostaa, sopimusehdot tyypillisesti paremmat kuin normaalit vakioehdot
– Ammattiostajat käytössä, joita harvoin pieni ostaja pystyy käyttämään

TIESITKÖ? Ostokustannusten vähentäminen 3%lla on sama vaikutus kuin liikevaihtoa kasvatettaisiin  52% kaupan toimialalla, 60% elintarviketeollisuudessa tai 43% kone & sähkötekniikan teollisuudessa (Dr Fieten 2010)

Vuosisalkkupalvelulla ulkoistat yhden tai useamman hankinta-alueen sopimuksen hoidon, valvonnan ja ehtojen täyttymisen varmistamisen Alestalle. Näin saat jatkuvan hyödyn ostojen kohdistamisesta sopimuksiin.

SOPIMUSHALLINTAPALVELU
Sopimusten toteutumisen hallinta, jossa Alesta valvoo puolestasi, että sopimuksiin neuvotellut ehdot toteutuvat ja ostot kohdistuvat näihin sopimuksiin.

VUOSISALKKUPALVELU
Hankintasalkun jatkuva kilpailuttaminen – perustuu yhteiseen hankintarenkaaseen, jossa asiakkaiden määrän kasvaessa jokainen hankintarenkaaseen kuuluva saa etuja ja säästöjä
Salkun asiakkaiden lisääntyminen pienentää yksikköhintaa, joka tuo jatkuvia säästöjä asiakkaalle
Hankintasalkun jatkuva optimointi – esim automaattisia optimointityökalua

HANKINTOJEN ULKOISTUSPALVELU
Asiakkaan hankintatoimen ulkoistaminen – niin että Alesta alkaa toimittaa palvelua asiakkaalle ulkoisena kumppanina
Toiminnan ajatus perustuu tehokkuuteen, joka saavutetaan suorittamalla hankintapalveluja useammalle asiakkaalle samanaikaisesti

HANKINTATYÖKALUJEN ULKOISTUS
Asiakkaan hankintatyökalujen siirto pilvipalveluperusteisiin työkaluihin joilla saavutetaan merkittävä kustannuksien alenema

Vertikaalinen ostorengas isommille yrityksille mahdollistaa yrityksen neuvottelemien edullisten hankintasopimuksien hyötyjen soveltamisen myös yrityksen partneriverkostoon. Partnerit hyötyvät tuosta alentuvina kustannuksina, joista osa voidaan näin siirtää yrityksen ja partnerin väliseen ostosopimukseen. Lisäksi partnerit sitoutuvat yritykseen paremmin ja yrityksen sopimuskumppani saa sopimukselleen isomman käyttäjämäärän.

Toimittajahallintapalvelu keskittyy toimittajariskien minimointiin, jonka avulla saat joko kerta- tai jatkuvan analyysin toimittajistasi, voit luoda ja ylläpitää toimittajatietokantaa valituista toimittajista yksinkertaisesti ja resursseja säästäen. Tämän avulla pystyt varmistamaan toimittajien vastuullisuuden ja valitsemaan yrityksellesi sopivimmat kumppanit.

TOIMITTAJA-ANALYYSI ja DD-PALVELU
– Asiakkaan toimittajatietojen päivittäminen ja toimittaja-analyysi – esim ISO9001-tarpeisiin

TOIMITTAJIEN HALLINTAPALVELU
Toimittajarekisterin ylläpitäminen + toimittajien auditointi esim ISO 9001 sertifiointia varten
Toimittajarekisterissä aina ajan tasalla olevat tiedot toimittajasta +heille välitetty tieto asiakkaan laskutus- ja hankintamallista
Toimittajien auditointi asiakkaan kanssa yhdessä sovitun sapluunan kanssa – perustuen Alestan auditointitemplateen

TOIMITTAJIEN ANALYSOINTIPALVELU
Vuosittainen toistuva toimittajien analysointipalvelu – jossa toimittajat käydään läpi esim ISO 9001 sertifikaatin uusimista varten / vastuullisuusteeman todentamiseksi tai toimittajan prosessien analysoimiseksi esim turvallisuuden osalta

MARKKINASEURANTAPALVELU
Palvelu jossa yrityksen puolesta tehdään uusien toimittajien kartoittamista tai vaihtoehtojen löytämistä nykyisille tarjoajille

Ulkoistaminen mahdollistaa synergiahyötyjen saamisen hankintatoimeen. Sen sijaan että yritykselläsi olisi yksi tai useampi ihminen hoitamassa pää- tai sivutoimisesti hankintatoimea – saat hankintojen keskittämisellä Alestaan tehokkuutta, säästöjä ja samalla vapautat resursseja muuhun liiketoiminnan käyttöön. Hankintatoimen ulkoistus voi sisältää myös henkilösiirtoja Alestaan. Alestalla on kokomusta hankinnasta useimmissa Euroopan maissa – keskitä hakintasi siis yhteen kumppaniin, jonka toiminta skaalaa hankintatarpeesi mukaan.

HANKINTOJEN ULKOISTUS
– Hankintatoimen ulkoistus Alestaan

HANKINTATUKIEN HAKEMINEN + HYÖDYNTÄMINEN
– Tuotannollisiin ja työllistäviin hankintoihin on saatavissa runsaasti tukea Suomesta, Ruotsista ja EUsta – anna Alesta hoitaa tuo tukiprosessi puolestasi

SOPIMUSMALLIEN PÄIVITYS
– Asiakkaan sopimustietojen katselmointi ja päivittäminen

HANKINTAORGANISAATION KATSELMOINTI
– Kertahanke, jossa hankintaprosessi, toimintamallit ja organisaatio käydään läpi kyvykkyyksien osalta
– Asiakkaalle toimitettu raportti – jossa suositukset jatkon osalta

HANKINTAKOULUTUS JA MUUT HANKINNAN KONSULTTIPALVELUT
– Hankintakoulutus asiakkaan toivomasta aiheesta – perustuen esim yllä kuvattuun katselmointiin

Hinnoittelu

Tässä esimerkkejä palvelumme hinnoittelusta – hinnat sovitaan aina asiakkaan kanssa Varaa aika niin katsotaan yhdessä.
Kilpailutus

25%

säästöstä

  • 25% ensimmäisen vuoden säästöstä
  • €0 ensimmäinen kilpailutus ilman projektimaksua
  • €0 ei muita kuluja
Toimittaja-analyysi

€50

/toimittaja

  • €50 /toimittaja - kun toimittajia yhteensä min 100 kpl - päivitämme toimittajatiedot järjestelmiinne
  • €0 ei muita kuluja
Aloituspaketti

€0

/kartoitus

  • €0 maksuton säästökartoitus, jossa käymme yhdessä läpi säästömahdollisuudet. Päätöksen jatkosta voit tehdä tämän jälkeen

Materiaalit

Asiakassivut

Tästä pääset kirjautumaan Alesta asiakassivuille ja seurata hankkeesi etenemistä

Hankintaraportteja

Kokosimme tänne markkina- ja hankintaraportteja Suomesta ja maailmalta

Referenssejä

Asiakasprojektit ovat meille aina luottamuksellisia - tässä muutamia onnistumisia

Alesta blogi

Seuraa ajatuksiamme hankinnasta ja ajankohtaisista tapahtumista.

Alesta

Alesta on vuonna 2018 perustettu henkilökunnan omistama asiantuntijaorganisaatio
Toteutamme puolueettomia kilpailutuksia esimerkiksi televiestintä-, tietoliikenne-, asiakaspalvelu, kapasiteetti- ja ylläpitopalveluiden, terveyspalveluiden, leasing-autojen … osalta.
Palvelumme koostuvat hankinnan kertakilpailutuksista, jatkuvista hankintapalveluista, toimittajien analysointipalveluista ja hankinnan konsultoinnista.

Pienemmillä yrityksille olemme kilpailuttaneet sopimussalkun, jossa on valmiina kilpailukykyiset hinnat mobiili- ja dataliikennepalveluihin, toimistoverkon ylläpitopalveluihin ja siivouspalveluihin
Isommille yrityksille olemme rakentaneet vertikaalinen ostorenkaan – jossa iso yritys voi tarjoaa kilpailutetut peruspalveluiden hinnat partnereilleen – saaden itse näin säästöjä halvempina partnerikustannuksina

Varmistamme onnistuneen lopputuloksen suorittamalla tarvittaessa kilpailutusprojektin käyttöönoton, sopimusvalvonnan ja kuukausittaisen hallintapalvelun.

Alestalla on kokemukseen perustuva vankka ammattitaito – vuosikymmenten osaaminen hankinnoista, ostamisesta useilta eri toimialoita ja vertikaaleista

Liiketoimintamalli perustuu asiakkaan saavuttamaan säästöön – maksat siis vain säästöstä!

Rekrytointi

Haemme jatkuvasti projekteihimme hankinnan ammattilaisia, analyytikkoja, myyjiä. Meiltä saat mukavat työkaverit ja erittäin kilpailukykyiset edut.
Ota yhteyttä niin puhutaan mahdollisuutesi läpi! Hakemuksen täyttämiseen menee aikaa 2 min.

Haemme jatkuvasti uusia konsutteja Alestaan – tule mukaan osaajaksi.

Toimintamallimme mahdollistaa erittäin kilpailukykyisen ansaitamallin konsulteille. Kunkin kilpailutuksen tekemisestä sovitaan kanssasi etukäteen, niin että sitoudut kerrallaan vain kyseiseen hankkeeseen. Vuosisopimuksissa pyrimme varmistamaan asiakkaalle saman konsultin koko hankkeen ajaksi – aina sopimuskausi kerrallaan.
Alestan ja konsultin välinen sopimus kilpailutuksien suorittamisesta ei estä konsulttia valitsemasta/hakemasta/suorittamasta täyspäiväistä työtä muualla. Alestan palveluksessa voit olla täyspäiväsesti, sivutoimisesti tai vaikka yhden projektin ajan.

Tulee mukaan osaajaverkostoomme!

Ota yhteyttä

Kirjoita alas yhteystietosi ja viesti niin olemme yhteydessä sinuun
Yhteystiedot

info@alesta.fi
0400770577
Y-tunnus

Laskutustiedot

sähköinen laskutusosoite tulossa

Postiosoite

Mäntylahdenkuja 1 M
00340 Helsinki

Keep in touch
Yhteystiedot

info@alesta.fi
0400770577
Y-tunnus

Laskutustiedot

Sähköinen laskutusosoite tulossa

Postiosite

Mäntylahdenkuja 1M
00340 Helsinki

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes